Secțiunea C. Industria prelucrătoare

Diviziuni
Industria prelucratoare include transformarea fizica sau chimica a materialelor, substantelor sau componentelor în produse noi, desi aceasta nu poate fi folosita ca un criteriu universal pentru definirea prelucrarii (vezi nota de mai jos despre prelucrarea deseurilor). Materialele, substantele sau componentele transformate constituie materii prime, ce sunt produse ale agriculturii, silviculturii, pescuitului, industriei extractive, precum si ale altor activitati din industria prelucratoare. Modificarea substantiala, refacerea sau reconstructia bunurilor este în general considerata drept prelucrare. Unitatile angajate în industria prelucratoare sunt adesea descrise ca uzine, fabrici sau otelarii si folosesc în mod curent masini actionate electric si echipamente de manipulare a materialelor. Unitatile care transforma materialele sau substantele în produse noi, manual sau la domiciliul lucratorului, si care comercializeaza catre public produsele obtinute în aceleasi locatii, cum sunt brutariile si croitoriile de comanda, sunt incluse, de asemenea, în aceasta sectiune.

Unitatile de prelucrare pot:

- prelucra materialele proprii
- sub-contracta o parte a proceselor de prelucrare a materialelor proprii
- detine drepturile legale asupra produselor, dar sub-contracta întregul proces de prelucrare a materialelor (proprii sau nu)
- desfasura procese de prelucrare în cadrul sub-contractelor mai sus mentionate.

Produsul obtinut pe baza procesului de prelucrare poate fi finit, în sensul ca este gata pentru utilizare sau consum, sau poate fi semi-finit, în sensul ca va deveni materia prima pentru prelucrari ulterioare. De exemplu, produsul rafinarii aluminei este materie prima în productia primara a aluminiului; aluminiul primar constituie materia prima a productiei de sârma din aluminiu; iar sârma din aluminiu este materia prima pentru fabricarea produselor obtinute din sârma. Fabricarea componentelor specializate si a partilor/pieselor de schimb, a accesoriilor si anexelor la masini si echipamente este, de regula, clasificata în aceeasi clasa ca si fabricarea masinii si echipamentului carora sunt le sunt destinate piesele de schimb si accesoriile. Fabricarea de componente si piese de schimb nespecializate ale masinilor si echipamentelor, de exemplu, motoare, pistoane, motoare electrice, ansambluri electrice, supape, roti dintate, rulmenti cu role, este clasificata în clasa de prelucrare corespunzatoare fara a lua în considerare masina sau echipamentul în care pot fi incluse aceste articole. Totusi fabricarea componentelor si accesoriilor specializate prin turnarea sau extrudarea materialelor plastice este inclusa în grupa 222.

Activitatea de asamblare a partilor componente ale unui produs este considerata prelucrare.

Aceasta include atât asamblarea produselor din productie proprie cât si asamblarea componentelor provenind de la terti.

Recuperarea deseurilor, adica prelucrarea deseurilor în materii prime secundare este clasificata în grupa 383 (Recuperarea materialelor reciclabile). Desi poate implica transformari fizice sau chimice, aceasta activitate nu este considerata a fi o parte a industriei prelucratoare. Scopul primordial al acestor activitati este considerat a fi tratarea sau prelucrarea deseurilor. Si ele sunt prin urmare clasificate în secțiunea C (Captarea si distributia apei; salubritate, administrarea deseurilor, activitati de decontaminare). Totusi fabricarea de produse noi (spre deosebire de materiale brute secundare) este clasificata în industria prelucratoare, chiar daca aceste procese utilizeaza deseuri ca materii prime. De exemplu, productia de argint din deseuri de film este considerata a fi un proces de fabricatie.

Activitatile specializate de întretinerea si repararea masinilor si echipamentelor industriale, comerciale si similare sunt clasificate în general, în diviziunea 33 (Repararea, întretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor).

Totusi repararea calculatoarelor si a bunurilor personale si gospodaresti este clasificata în diviziunea 95 (Repararea calculatoarelor si a bunurilor personale si gospodaresti), în timp ce repararea vehiculelor cu motor este clasificata în diviziunea 45 (Comertul cu ridicata si cu amanuntul, întretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor).

Instalarea masinilor si echipamentelor, atunci când este efectuata ca o activitate specializata, este clasificata în 3320. Observatie: granitele industriei prelucratoare si ale celorlalte sectoare în cadrul clasificarii pot fi oarecum neclare. De regula, activitatile din sectiunea industriei prelucratoare implica transformarea materialelor în produse noi. Rezultatul lor este un produs nou. Totusi definitia a ceea ce constituie un produs nou poate fi oarecum subiectiva.

Ca o clarificare, urmatoarele activitati sunt considerate în CAEN drept industrie prelucratoare:

- prelucrarea pestelui proaspat (curatirea stridiilor, transarea pestelui), neefectuata pe o nava de pescuit, vezi cod CAEN 1020
- pasteurizarea si îmbutelierea laptelui, vezi cod CAEN 1051
- prelucrarea pieilor de animale, vezi cod CAEN 1511
- tratarea lemnului, vezi cod CAEN 1610
- tiparirea si activitati conexe, vezi grupa 181
- resaparea cauciucurilor, vezi cod CAEN 2211
- productia betonului, vezi cod CAEN 2363
- electroliza, placarea, tratamente termice ale metalului, vezi cod CAEN 2561
- reconstructia sau fabricarea (transformarea) masinilor (de exemplu motoare de automobile, vezi cod CAEN 2910)

Totodata, exista activitati care, desi implica uneori procese de transformare, sunt clasificate în alte sectiuni CAEN (cu alte cuvinte, nu sunt clasificate drept industrie prelucratoare).

Ele includ:

- exploatarea forestiera, clasificata în secțiunea A (agricultura, silvicultura si pescuit);
- tratarea produselor agricole, clasificata în secțiunea A (Agricultura, silvicultura si pescuit);
- tratarea minereurilor si a altor minerale, clasificata în secțiunea B (Industria extractiva);
- constructia de structuri si operatiuni de fabricare executate pe santier, clasificate în secțiunea F (Constructii);
- activitati de fragmentare si redistribuire în loturi mici, inclusiv ambalarea, reambalarea sau îmbutelierea produselor, ca bauturile sau substantele chimice; sortarea deseurilor; amestecarea vopselelor la comanda clientului si taierea metalelor la comanda clientului; tratamente care nu conduc la o versiune modificata a aceluiasi produs si sunt clasificate în secțiunea G (Comertul cu ridicata si amanuntul; repararea autovehiculelor cu motor si a motocicletelor).

Statistici secțiunea C

70 891 companii

Total număr de companii (S.R.L. / S.A.) care au ca obiect de activitate această secțiune

1 035 711 salariați

Total număr de salariați care lucrează în această secțiune

395 679 307 002 RON cifră de afaceri

Suma cifrelor de afaceri ale tuturor companiilor care activează în această secțiune

23 749 506 419 RON profit

Suma profiturilor tuturor companiilor care activează în această secțiune

Statistici pe diviziuni

10. Industria alimentara
 • 9 grupe
 • 13 474 companii
 • 152 760 salariați
 • 50 046 331 952 RON cifra de afaceri totală în 2020
 • 3 100 504 158 RON profit total în 2020
11. Fabricarea bauturilor
 • 1 grupe
 • 973 companii
 • 19 398 salariați
 • 13 128 209 322 RON cifra de afaceri totală în 2020
 • 1 329 255 260 RON profit total în 2020
12. Fabricarea produselor din tutun
 • 1 grupe
 • 16 companii
 • 2 408 salariați
 • 2 075 205 352 RON cifra de afaceri totală în 2020
 • 183 718 815 RON profit total în 2020
13. Fabricarea produselor textile
 • 4 grupe
 • 2 208 companii
 • 28 700 salariați
 • 7 642 750 612 RON cifra de afaceri totală în 2020
 • 386 700 378 RON profit total în 2020
14. Fabricarea articolelor de îmbracaminte
 • 3 grupe
 • 6 426 companii
 • 90 013 salariați
 • 8 033 242 635 RON cifra de afaceri totală în 2020
 • 636 422 482 RON profit total în 2020
15. Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, harnasamentelor si încaltamintei; prepararea si vopsirea blanurilor
 • 2 grupe
 • 1 700 companii
 • 32 441 salariați
 • 3 749 386 082 RON cifra de afaceri totală în 2020
 • 236 940 290 RON profit total în 2020
16. Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale împletite
 • 2 grupe
 • 6 995 companii
 • 41 290 salariați
 • 14 333 872 286 RON cifra de afaceri totală în 2020
 • 1 085 490 627 RON profit total în 2020
17. Fabricarea hârtiei si a produselor din hârtie
 • 2 grupe
 • 1 082 companii
 • 13 566 salariați
 • 6 235 741 437 RON cifra de afaceri totală în 2020
 • 448 663 516 RON profit total în 2020
18. Tiparire si reproducerea pe suporti a înregistrarilor
 • 2 grupe
 • 3 165 companii
 • 14 442 salariați
 • 3 855 266 507 RON cifra de afaceri totală în 2020
 • 696 194 990 RON profit total în 2020
19. Fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului
 • 2 grupe
 • 68 companii
 • 2 275 salariați
 • 12 896 141 060 RON cifra de afaceri totală în 2020
 • 44 146 116 RON profit total în 2020
20. Fabricarea substantelor si a produselor chimice
 • 6 grupe
 • 1 253 companii
 • 19 834 salariați
 • 12 935 922 360 RON cifra de afaceri totală în 2020
 • 1 147 792 440 RON profit total în 2020
21. Fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice
 • 2 grupe
 • 168 companii
 • 10 184 salariați
 • 4 514 942 732 RON cifra de afaceri totală în 2020
 • 638 206 592 RON profit total în 2020
22. Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice
 • 2 grupe
 • 3 498 companii
 • 62 454 salariați
 • 27 819 622 431 RON cifra de afaceri totală în 2020
 • 2 177 748 221 RON profit total în 2020
23. Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
 • 8 grupe
 • 3 505 companii
 • 39 240 salariați
 • 17 889 051 744 RON cifra de afaceri totală în 2020
 • 2 327 747 479 RON profit total în 2020
24. Industria metalurgica
 • 5 grupe
 • 449 companii
 • 26 736 salariați
 • 18 557 700 384 RON cifra de afaceri totală în 2020
 • 777 144 204 RON profit total în 2020
25. Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv masini, utilaje . si instalatii
 • 8 grupe
 • 8 415 companii
 • 88 433 salariați
 • 23 968 190 213 RON cifra de afaceri totală în 2020
 • 1 816 010 749 RON profit total în 2020
26. Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice
 • 8 grupe
 • 973 companii
 • 33 897 salariați
 • 12 447 829 128 RON cifra de afaceri totală în 2020
 • 522 612 178 RON profit total în 2020
27. Fabricarea echipamentelor electrice
 • 6 grupe
 • 776 companii
 • 48 847 salariați
 • 25 060 219 188 RON cifra de afaceri totală în 2020
 • 1 028 128 298 RON profit total în 2020
28. Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a.
 • 5 grupe
 • 1 434 companii
 • 48 849 salariați
 • 26 814 309 404 RON cifra de afaceri totală în 2020
 • 1 296 677 599 RON profit total în 2020
29. Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor
 • 3 grupe
 • 585 companii
 • 141 100 salariați
 • 78 076 907 194 RON cifra de afaceri totală în 2020
 • 1 678 905 276 RON profit total în 2020
30. Fabricarea altor mijloace de transport
 • 5 grupe
 • 591 companii
 • 25 800 salariați
 • 7 295 113 924 RON cifra de afaceri totală în 2020
 • 454 896 752 RON profit total în 2020
31. Fabricarea de mobila
 • 1 grupe
 • 5 818 companii
 • 57 744 salariați
 • 10 628 313 006 RON cifra de afaceri totală în 2020
 • 730 797 930 RON profit total în 2020
32. Alte activitati industriale n.c.a.
 • 6 grupe
 • 4 106 companii
 • 17 116 salariați
 • 3 052 507 650 RON cifra de afaceri totală în 2020
 • 409 946 887 RON profit total în 2020
33. Repararea, întretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor
 • 2 grupe
 • 3 213 companii
 • 18 184 salariați
 • 4 622 530 399 RON cifra de afaceri totală în 2020
 • 594 855 182 RON profit total în 2020